ΟΥΚΡΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

1

 

ΟΥΚΡΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΛΕΞΙΚΟ

Για τους μαθητές των σχολείων της Ουκρανίας που σπουδὰζουν την Ελληνικη Γλώσσα (περίπου 20.000 λέξεις)

 

ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

στα πλαίσια του εορτασμού για την συμπλήρωση 200 χρόνων από

την ίδρυση, στην Οδησσὁ, της «Φιλικής Εταιρείας»

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Σύλλογος προς Διάδοση των Ελληνικών Г ραμμὰτων

Απόφοιτοι της Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

 

2

22 Νοεμβρίου 2014    21:36


Свой тридцатилетний юбилей народный ансамбль греческой песни и танца «Панаир» пышно отпраздновал грандиозным трёхчасовым концертом по уже сложившейся традиции в стенах Дворца культуры им. В.В. Куйбышева г. Донецка, красивого светло-жёлтого здания с колоннадой дорического ордера и уютным двориком перед главным входом.

Донецкое общество греков с самого начала своего существования (с 1990 года) уделяло большое внимание изучению новогреческого языка в школах г. Донецка. Вот и в школе № 147, где учились наши с мужем дети, объявили об открытии факультатива греческого языка. Наши дочери сразу же записались, даже не спрашивая нашего совета.

Осмелюсь перефразировать известное изречение о том, что все большое и красивое видится на расстоянии. Поэтому события 30-летней давности сейчас кажутся значимыми, надеюсь не только для меня, но и для той части нашего Общества, которое не забыло свои истоки - греческие корни.